თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 2013 წლის 7 ივნისს აცხადებს აუქციონს (ნომერი 1)
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 2012 წლის 21 დეკემბერს აცხადებს აუქციონს (ნომერი 32)
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით

შპს “რუსთავტრანსი” 2012 წლის  4 დეკემბერს აცხადებს აუქციონს
საწარმოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობების  თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 2012 წლის 10 ოქტომბერს აცხადებს #31 აუქციონს
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით

მოწვევა ტენდერში მონაწილეთათვის რუსთავის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ტენდერი
4 – დიზელის გასამართი სადგური  და მიმწოდებელი კონვეირი მეორადი ნედლეულისათვის

მოწვევა ტენდერში მონაწილეთათვის-PIU რუსთავის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
ტენდერი 2 – კომპაქტორის თავშესაფარი, კომპაქტორის გზა და საწყობი მეორადი ნედლეულისათვის.

ტენდერი 3 –  სუფთა ჰაერის მიწოდების ახალი სისტემა.

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს ღია კონკურსს ააიპ „რუსთავის თეატრის“ მმართველის და სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობებზე

საიტის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის საშუალებით გაწეული დახმარებით. გამოცემაში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.