დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა და გადახდის ინსტრუქცია

 

მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ოდენობა და გადახდის ინსტრუქცია

პროდუქტის უსაფრთხოების მომსახურების მოსაკრებელი

 

 

საიტის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის საშუალებით გაწეული დახმარებით. გამოცემაში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.